Vizyonumuz

Dünyayi evi olarak gören şam yapi ; her toprak parçasinda gereksinimleri keşfeden bu keşifler doğrultusunda yeniyi ve en müekemmeli hayata geçirmek.