Başkanın Mesajı

Vizyonunu geleceğe çevirmiş bir geminin dümeninde; ilke ve değerlerinden sapmadan geliştireceğimiz ve yapacağimiz her projede yeniyi ve en mükemmeli hedefliyoruz.

Köklerimizden gelen gelenek, yaşadığımız toplumun istek ve hayalleriyle buluştuğu sürece varolmaya, üretmeye ve sunmaya devam edeceğiz.

Başarının her zaman detaylarda gizli olduğuna inanıyor ve bu küçük detaylardan sizler için hayal gücünü zorlayan projeler üretiyoruz

Şam Yapı olarak bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız tüm projeler ile hayata dokunmayı, konforu, güvenliği ve hayatın içinde olmayı bir duruş olarak devam ettireceğiz.

 

Saygılarımla
Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla Bingöl